04.01.2021 r. Ostatnie pożegnanie
Dodane przez Annalist dnia Styczeń 04 2021 16:47:31

 Nekrolog-symbol

Ludzie których kochamy zostają na zawsze,
bo pozostawili ślady w naszych sercach

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci wieloletniego członka, byłego Wiceprezesa, a obecnie Skarbnika Zarządu OSP Czechowice dh. Bogusława Grandy.

Wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa otuchy po bolesnej stracie najdroższego męża, ojca i dziadka, dobrego, pogodnego i zawsze życzliwego człowieka składają najbliższej Rodzinie Zarząd i członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej Czechowice w Czechowicach-Dziedzicach.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w czwartek w dniu 07 stycznia 2021 roku o godz. 13:00 w kościele parafialnym pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Czechowicach-Dziedzicach przy placu Jana Pawła II. Trumna z ciałem zmarłego wystawiona zostanie w kościele o godz. 12:30. Dh Bogusław Granda spocznie na Cmentarzu Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach przy ulicy Kopernika.

Granda BoguslawDh śp. Bogusław Granda wstąpił do OSP Czechowice 20 września 2004 roku od razu angażując się bezpośrednio w działalność poza bojową jednostki. W kadencji lat 2006 – 2011 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu OSP, a w kadencji lat 2011 – 2016 i dalej do maja 2017 roku był członkiem Komisji Rewizyjnej OSP, gdzie w okresie do marca do maja 2017 roku pełnił funkcję jej przewodniczącego. Od maja 2017 roku, tj. od nadzwyczajnego walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego na którym dokonano reorganizacji działalności OSP Czechowice był Skarbnikiem Zarządu OSP. Wniósł znaczny wkład w przygotowanie i opracowanie procedur umożliwiających wydzielenie i utworzenie z Oddziału II OSP Czechowice nowej samodzielnej gminnej jednostki OSP Lipowiec. Aktywnie uczestniczył w pozostałej działalności jednostki, szczególnie w akcjach pokazowych i szkoleniowych dla dzieci przedszkolnych oraz młodzieży szkolnej, jak również często reprezentował jednostkę na zewnątrz (poczet sztandarowy, uroczystości związkowe, gminne, kościelne, itp.). Był aktywnym współorganizatorem wszystkich zebrań, spotkań i uroczystości strażackich organizowanych przez Zarząd OSP. Bardzo wiele OSP Czechowice zawdzięcza mu w zakresie remontów i modernizacji obiektów jednostki, gdzie włożył ogrom swojej bezinteresownej  pracy i pracy swojej firmy w aktualny stan i wygląd strażnicy i obiektów przyległych.
Za swoją wieloletnią i aktywną działalność w Związku OSP RP dh Bogusław Granda został odznaczony: Odznaką „Strażak Wzorowy”, Brązowym i Srebrnym „Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa” oraz Odznaką „Wysługi 15 Lat” w ochotniczym pożarnictwie.
W osobie dh. Bogusława Grandy OSP Czechowice utraciła niezawodnego, pracowitego a zarazem skromnego działacza i organizatora oraz życzliwego i pogodnego druha, przyjaciela i dobrego człowieka.

Żegnaj Dh. Bogusławie, będzie nam Ciebie bardzo brakowało.
Odpoczywaj w pokoju pozostając na zawsze w naszej Pamięci. 

                                                                                                             Zarząd i druhowie

                                                                                                             OSP Czechowice