27.01.2020 r. Ogłoszenie o Walnym Zebraniu OSP
Dodane przez Annalist dnia Styczeń 27 2020 12:50:05

O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

Logo OSP CzechowiceZarząd Ochotniczej Straży Pożarnej CZECHOWICE w Czechowicach-Dziedzicach informuje, że zgodnie z §29 i §30 Statutu OSP oraz Uchwałą Zarządu nr 02/01Z/2020 z dn. 23.01.2020 roku zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków OSP, które odbędzie się w dniu 29 lutego 2020 roku o godz. 17:00 w strażnicy OSP CZECHOWICE przy ul. Barlickiego 24.

Obecność członków OSP Czechowice obowiązkowa oraz obowiązuje ich mundur wyjściowy.

Zarząd
Ochotniczej Straży Pożarnej
CZECHOWICE