14.01.2018 r. Przekazany do Muzeum
Dodane przez Annalist dnia Styczeń 22 2018 12:50:49

Muzeum_Polonez_miniaturaSamochód operacyjno-gospodarczy Polonez 1500 służył Ochotniczej Straży Pożarnej Czechowice w Czechowicach-Dziedzicach przez ponad 10 lat. Pozyskany w 2007 roku z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej …


Treść rozszerzona

Muzeum_Polonez_1Samochód operacyjno-gospodarczy Polonez 1500 służył Ochotniczej Straży Pożarnej Czechowice w Czechowicach-Dziedzicach przez ponad 10 lat. Pozyskany w 2007 roku z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej 10. letni wówczas nabytek zapisał poczesne miejsce w prawie 120. letniej historii tej jednostki, wykorzystywany przez czechowickich strażaków zarówno w działaniach operacyjnych i rozpoznawczych jak również gospodarczych. Po prawie 21. letnim okresie eksploatacji tego samochodu dalsze jego utrzymanie i naprawy okazały się już nieopłacalne i konieczne stało się, również ze względów bezpieczeństwa, wycofanie pojazdu z podziału. Eksponowany w zestawieniu sprzętu na stronie internetowej OSP Czechowice dostrzeżony został przez Prezesa Muzeum Ratownictwa Ochotniczej Straży Pożarnej w Krakowie, który zwrócił się listem intencyjnym do OSP Czechowice o rozważenie możliwości przekazania pojazdu do zbiorów muzealnych po zakończeniu jego eksploatacji. Przychylając się do treści tego pisma Zarząd OSP Czechowice podjął uchwałę o przekazaniu samochodu Polonez 1500 do krakowskiego Muzeum, motywując ją stanowieniem cząstki historii jednostki w idei niesienia samarytańskiej pomocy bliźniemu.

Muzeum_Polonez_2

Skromna uroczystość przekazania samochodu odbyła się w garażach strażnicy OSP Czechowice w niedzielę 14 stycznia 2018 roku. W obecności członków Zarządu OSP kluczyki do pojazdu Prezesowi Muzeum Ratownictwa OSP w Krakowie Łukaszowi Pieniążkowi przekazał Prezes OSP Czechowice Krzysztof Szary wspólnie z Przewodniczącym Powiatowej Komisji Historycznej Związku OSP RP w Bielsku-Białej, jednocześnie Wiceprezesem OSP Czechowice Zbigniewem Waloszczykiem, który wręczył Zastępcy Dyrektora Muzeum inż. Edwardowi Jaglarzowi symboliczny Akt Przekazania eksponatu do Muzeum. Ponadto swój pojazd, po którym zostało puste miejsce w garażu czekające na uzupełnienie…, żegnali strażacy: Janusz Uszok - Radny Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach, jednocześnie Przewodniczący Rady Osiedla „Tomaszówka” i członek OSP Czechowice, Dariusz Brandys - Naczelnik OSP, Łukasz Dolecki - Sekretarz Zarządu, Bogusław Granda - Skarbnik Zarządu, Członkowie Zarządu - Bogdan Ogrocki, Michał Szylder oraz Leszek Zięba - Członek Komisji Rewizyjnej OSP.

Muzeum_Polonez_3

Polonez 1500 to nie pierwszy egzemplarz sprzętu OSP Czechowice eksponowany w zMuzeum_GMCbiorach muzealnych. W mysłowickim Centralnym Muzeum Pożarnictwa znajduje się samochód produkcji amerykańskiej GMC 353 przekazany jednostce w 1946 roku z tzw. demobilu, dostosowany przez czechowickich strażaków systemem gospodarczym do celów gaśniczych, przekazany po 26 latach służby do OSP Rudzica, a następnie do zbiorów muzealnych.
OSP Czechowice to nie tylko statutowa działalność operacyjna, ale również pielęgnowanie swoich korzeni poprzez dbałość o historię jednostki prowadząc aktywną działalność w Powiatowej Komisji Historycznej Związku OSP RP oraz szeroko rozwinięty ruch kronikarsko-dokumentacyjny i wydawniczy.

Muzeum_Polonez_akt

 

<<< zobacz przekazany samochód w krakowskim muzeum >>>