6.05.2017 r. Nadzwyczajne walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze
Dodane przez Annalist dnia Maj 07 2017 13:38:41

Logo OSP6 maja 2017 roku w strażnicy OSP Czechowice przy ulicy Barlickiego obradowało nadzwyczajne walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków OSP Czechowice. Zebranie zostało zwołane w związku z powołaniem…


Treść rozszerzona

6 maja 2017 roku w strażnicy OSP Czechowice przy ulicy Barlickiego obradowało nadzwyczajne walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków OSP Czechowice. Zebranie zostało zwołane w związku z powołaniem nowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Czechowicach-Dziedzicach - OSP Lipowiec. Jednostka ta powstała na bazie osobowej Oddziału II OSP Czechowice i ma działać również na bazie lokalowej oraz sprzętowej tego Oddziału, co skutkuje przede wszystkim koniecznością zakończenia działalności Oddziału II OSP Czechowice i idącymi za tym gruntownymi zmianami organizacyjnymi w działalności już jednostki jedno oddziałowej wymagającymi przyjęcia i zatwierdzenia przez walne zebranie członków.

Nadzwyczajne 2017_1

Zaproszenie na zebranie przyjęli:  prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bielsku-Białej dh Stanisław Nycz, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej, którego reprezentował bryg. Tadeusz Szkucik, Naczelnik Wydziału Komendy Miejskiej, jednocześnie Komendant Gminny OSP w Czechowicach-Dziedzicach, Burmistrz Czechowic-Dziedzic, jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Czechowicach-Dziedzicach dh Marian Błachut oraz Sekretarz Miasta dh Marek Gazda. Nadzwyczajne walne zebranie podjęło uchwałę organizacyjno-programową, której podjęciem zakończona została działalność Oddziału II OSP Czechowice oraz przyjęto tą uchwałą plan pracy i plan finansowy do końca 2017 roku w nowych warunkach organizacyjnych, jak również podjęło uchwały w zakresie koniecznych zmian w Statucie OSP, form i zasad przekazania części wyposażenia jednostki dla OSP Lipowiec, oraz dokonało wyboru nowego Zarządu OSP, Komisji Rewizyjnej OSP i przedstawicieli do Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego. Przewodniczący walnego zebrania wyraźnie zaznaczył, że zmiany związane z powstaniem nowej jednostki OSP Lipowiec w żaden sposób nie zmieniają dotychczasowych uwarunkowań formalno-prawnych oraz historycznych w działalności już jedno oddziałowej jednostki OSP Czechowice, które zostają w całym jej zakresie niezmienne i OSP Czechowice pozostaje kontynuatorką tradycji 117-letniej działalności Ochotniczej Straży Ogniowej założonej w Czechowicach w 1900 roku. Decyzje nadzwyczajnego walnego zebrania są też podstawą przyjęcia uwarunkowań organizacyjnych do działalności nowej jednostki OSP Lipowiec utworzonej w wyniku dobrowolnej i samodzielnej decyzji członków OSP Czechowice Oddziału II, która to jednostka z dniem powołania zaczyna tworzyć własną historię swojej działalności z prawem wykorzystania uwarunkowań historycznych i organizacyjnych powołania w 1930 roku w dzielnicy Lipowiec, V oddziału operacyjnego OSP Czechowice.

   Nadzwyczajne 2017_2   Nadzwyczajne 2017_3

   Nadzwyczajne 2017_4   Nadzwyczajne 2017_5

Wykorzystując fakt, że zebranie obradowało blisko daty tegorocznego „Dnia Strażaka” – 4 maja 2017 roku – wręczono również odznaczenia i zaświadczenia kwalifikacyjne zasłużonym strażakom OSP Czechowice. Z rąk dh. Stanisława Nycza i dh. Mariana Błachuta „Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymał poprzedni prezes OSP Czechowice dh Stefan Kozłowski, takim samym medalem tylko koloru srebrnego odznaczono dh. Tomasza Szyldra, a odznakę „Wzorowy Strażak” wręczono dh. Tymoteuszowi Chołdzie. Komendant Gminny OSP w Czechowicach-Dziedzicach bryg. Tadeusz Szkucik wręczył dh. Marcinowi Grądzkiemu i dh. Krzysztofowi Rachwałowi zaświadczenia ukończenia kursu „Dowódców drużyn”.

Nadzwyczajne 2017_6

W walnym zebraniu członków OSP Czechowice po raz ostatni uczestniczyli członkowie dotychczasowego Oddziału II OSP Czechowice, którzy rozpoczynają samodzielną działalność w ramach nowo utworzonej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Czechowicach-Dziedzicach – OSP Lipowiec. Jednostka osiągnie pełną zdolność operacyjną po dokonaniu wszystkich czynności formalno-prawnych związanych z przekazaniem sprzętu, bazy lokalowej oraz uzyskaniu pozytywnej opinii komisji powołanej przez Komendanta Miejskiego PSP w Bielsku-Białej.