Odznaczenie

Jednostka odznaczona w 2000 roku Złotym Znakiem Związku OSP RP


Nawigacja
Strona główna
Artykuły
Historia OSP
Zarząd
Sprzęt
Sztandar jednostki
Strażackie życiorysy
Regulamin OSP
Patron Strażaków
Kategorie news'ów
Statystyki wyjazdów

Galerie
Galeria zdjęć
Wynajem Sali
Nowy samochód
Filmy

Inne
Linki
Kontakt
FAQ
Szukaj

Losowa Fotka
Ankieta
Brak przeprowadzanych ankiet.
Aktualnie online
Gości online: 6

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 51
Najnowszy użytkownik: endriu
Rotator Bannerów
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
ZASADY W KOŚCIELE

Szczegółowe zasady udziału i zachowania
w uroczystościach religijnych

Organizując uroczystość z udziałem we mszy św. trzeba zapoznać głównego celebransa z ceremoniałem obowiązującym w OSP i oddziałach Związku co najmniej na miesiąc przed uroczystością, jak również przyjąć do stosowania zachowania obowiązujące w obiektach sakralnych.

1.  Jak strażacy ochotnicy (dotyczy to również Szanownych Druhen) powinni zachować się podczas uroczystości religijnych:

 • Do kościoła lub na nabożeństwo polowe indywidualnie przybywa się 10 minut przed jego rozpMundur w kościele_1oczęciem, dotyczy to również orkiestry.
 • Kompanię honorową z innymi pododdziałami wprowadza się 5 minut przed rozpoczęciem uroczystości.
 • Podczas nabożeństwa należy zachować ciszę, powagę, nie rozmawiać, nie śmiać się.
 • Należy występować w kompletnym ubiorze galowym lub wyjściowym - ustala to, w zależności od rangi uroczystości, jej organizator.
 • Strażacy w mundurach, występując indywidualnie, przed wejściem do kościoła lub wchodząc na miejsce uroczystości, zdejmują nakrycia głowy (czapki rogatywki, a chłopcy czapeczki MDP).
  Kobiety nie zdejmują kapeluszy, podobnie dziewczęta z MDP.
 • Strażak występujący indywidualnie, po zdjęciu czapki, przekłada ją do lewej ręki, obejmując dłonią z dołu za róg denka. Strona wewnętrzna czapki przylega do spodni, lewa ręka swobodnie wyprostowana, daszek skierowany do przodu, palce złączone razem z kciukiem (fot. nr 1).Mundur w kościele_2
 • Po wejściu do kościoła nie klękamy. Przyjmujemy postawę zasadniczą, a następnie przez skinienie głowy oddajemy szacunek najświętszemu sakramentowi. Po wykonaniu tej czynności zajmujemy miejsce siedzące (odstępujemy je obowiązkowo osobom starszym, kobietom, chorym).
 • Siedząc, czapkę trzymamy w lewej ręce, na lewym kolanie, skierowaną daszkiem do przodu (fot. nr 2).
 • Stojąc, czapki nie trzymamy jak na zdjęciu, co stosowane jest nagminnie i świadczy o braku znajomości zasad zachowania w umundurowaniu. Może wygląda to ładnie, ale jest nieprawidłowo. W ten sposób czapkę trzyma się tylko w momencie ślubowania (fot. nr 3)
 • Czapek nie kładziemy na krzesłach, klęcznikach, gzymsach, stopniach ołtarzy, podwyższeniach, zakamarkach, nie wieszamy na wystających ze ścian gwoździach, hakach, płotach, ogrodzeniach, bezpośrednio na trawie (podczas polowej mszy św.).Mundur w kościele_3
 • Strażacy występujący w pododdziałach, w składach pocztów sztandarowych i flagowego, nakryć głowy (czapek rogatywek, hełmów ozdobnych i bojowych, czapek MDP) nie zdejmują przez cały czas trwania uroczystości, również przy przyjmowaniu komunii św.
 • Strażacy występujący indywidualnie w mundurowaniu i w pododdziałach przez cały czas trwania nabożeństwa nie klękają.
 • Przed podniesieniem i komunią św. strażacy w umundurowaniu wstają, a następnie przyjmują postawę zasadniczą. Wstają również na ewangelię, błogosławieństwo itd. razem ze wszystkimi wiernymi.
 • Przy podniesieniu hostii i kielicha po słowach, „...które za Was będzie wydane” i „... to czyńcie na moją pamiątkę”, a przy komunii po słowach, „... którzy wezwani zostali na ucztę Baranka” dłoń prawej ręki należy przyłożyć do serca. Wszystkie palce powinny być złączone i ułożone równolegle do klapy górnej Mundur w kościele_4kieszeni kurtki (fot. nr 4). Powrót ręki następuje po opuszczeniu hostii i kielicha, na sygnał dzwonka, a przy komunii św. po odmówieniu „...a będzie uzdrowiona dusza moja”.
 • Ważnym elementem obrzędu przed komunią św. jest przekazanie znaku pokoju. Skłaniamy się wtedy naszym sąsiadom i podajemy im rękę. Przełożeni i starsi powinni pierwsi podać rękę podwładnym i młodszym. To samo dotyczy kobiet. W pododdziałach znaku pokoju się nie przekazuje.
 • Przed przystąpieniem do komunii św. strażak indywidualny podchodzi do miejsca jej udzielania, nie klęka, przyjmuje postawę zasadniczą, a gdy kapłan podaje najświętszy sakrament osobie stojącej obok, kładzie dłoń prawej ręki na sercu, po przyjęciu komunii św. opuszcza rękę, wykonuje skłon głowy i udaje się do poprzednio zajmowanego miejsca.
 • Strażacy występujący w pododdziałach (dotyczy to pocztów sztandarowych i flagowego) nie występują z szyku do komunii św. Gdy zbliży się do nich kapłan, powinni rozluźnić ustawienie. Chęć przystąpienia do komunii św. sygnalizują, podobnie jak strażacy występujący indywidualnie (dłoń prawej ręki kładą na sercu).
 • Aby komunia św. przebiegła sprawnie, należy to wcześniej ustalić z kapłanem, najlepiej wyznaczyć strażaka, który dyskretnie będzie sygnalizował komu udzielić sakramentu.
 • Strażacy występujący indywidualnie, wychodzą z kościoła po udaniu się celebransa do zakrystii.
 • Przed wyjściem wykonują skłon głowy w kierunku miejsca przechowywania najświętszego sakramentu, nakrycie głowy zakładają po wyjściu z kościoła.
 • Poczty sztandarowe, poczet flagowy, kompania honorowa wychodzą z kościoła po słowach kapłana „Idźcie w pokoju Chrystusa”. Dowódca pododdziałów powinien ustalić czy przed wyjściem pododdziałów odegrane będą: hasło Wojska Polskiego, Rota lub „Boże coś Polskę”. Dopiero po ich wykonaniu wydaje się stosowne komendy do opuszczenia kościoła.
 • Każdy poczet sztandarowy przed wyjściem z kościoła powinien pochylić sztandar przed miejscem przechowywania najświętszego sakramentu.

Powyższe wskazania dotyczą również nabożeństw polowych.
W przypadku uczestniczenia w uroczystości religijnej innego wyznania zasady zachowania się pododdziałów, pocztów sztandarowych, pocztu flagowego i występujących indywidualnie strażaków, należy wcześniej uzgodnić z duchownym tego wyznania. Rolą organizatorów uroczystości strażackich w obiektach sakralnych jest również zapoznanie duchownych z ceremoniałem pożarniczym i tradycjami obowiązującymi w tym zakresie. Chodzi o uniknięcie wszelkich niedomówień. Mamy również naszych wspaniałych, oddanych księży kapelanów, korzystajmy przede wszystkim z ich pomocy.

2.  Strażacka asysta honorowa ze sztandarem:
Uczestniczy w uroczystościach religijnych o szczególnym charakterze, jak święta państwowe, regionalne, strażackie oraz z okazji specjalnych uroczystości kościelnych, w których uczestniczy oficjalna delegacja strażacka. Zachowanie się strażackich asyst honorowych w czasie uroczystości patriotyczno-religijnych w wyznaniu rzymsko-katolickim.

a)  Msza polowa - uczestniczą:
     - kompania honorowa ze sztandarem
     - orkiestra strażacka
     - strażacy do posług liturgicznych.

 • Poczty sztandarowe przed zajęciem miejsca w kościele pochylają sztandar przed ołtarzem.
 • Miejsce ustawienia kompanii honorowej na wprost ołtarza w kolumnie czwórkowej z możliwością odstąpienia pierwszego i drugiego rzędu w lewo dla utworzenia szpaleru na przejście kapelana z komunią świętą.
 • Strażacy kompanii honorowej pragnący przyjąć komunię świętą wykonują z rzędu 1 i 2 w prawo zwrot, z rzędu 3 i 4 w lewo zwrot. Po komunii samorzutnie, bez komend, wracają do poprzednio zajmowanej postawy.
 • Kompania honorowa oraz pozostałe pododdziały występujące w szyku zwartym przyjmują postawę zasadniczą a potem swobodną na komendę swoich dowódców „Baczność podawaną przed:

          - ewangelią
          - podniesieniem
          - komunią św.
          - błogosławieństwem

 • Komendy mogą być też poprzedzone sygnałami wykonanymi trąbką.
 • Przed komunią wiernych dowódcy pododdziałów wydają komendy: „Baczność”, pierwszy i drugi rząd krok w prawo odstąp, po komunii „Pierwszy i drugi rząd krok w lewo - odstąp”, „Spocznij”.
 • Poczty sztandarowe opuszczając kościół pochylają się przed ołtarzem.

b) Msza okolicznościowa w obiekcie sakralnym - uczestniczą:
    - poczet lub poczty sztandarowe
    - strażacy do posług religijnych
    - trębacze

 • Poczet sztandarowy kompanii honorowej podczas uroczystości centralnych (wojewódzkich, powiatowych, gminnych) zajmuje miejsca z prawej strony ołtarza.
 • Poczty wprowadza się przed zajęciem przez celebransa miejsca przy ołtarzu. Zachowanie pocztów, jak w punkcie 2a.

Sposób postępowania pododdziałów i pocztów sztandarowych w świątyniach innych wyznań należy uzgodnić z kapelanami tych wyznań.

Sygnały wykonywane trąbką w czasie mszy św.:

1. 

- SYGNAŁ STRAŻY POŻARNYCH

- gdy w uroczystościach bierze udział poczet sztandarowy, przed rozpoczęciem mszy św., w momencie gdy celebrans wychodzi po dzwonku z zakrystii.

2. 

- BACZNOŚĆ
- SPOCZNIJ
- przed Ewangelią w momencie, gdy wierni śpiewają „Alleluja...”
- po słowach „Oto słowo Pańskie” „Chwała Tobie Chryste”

3. 

- BACZNOŚĆ
- SPOCZNIJ
- przed podniesieniem po słowach „ciałem i krwią Pana Jezusa Chrystusa”
- wykonuje się po opuszczenia kielicha

4. 

- BACZNOŚĆ
- NA PRAWO PATRZ
- BACZNOŚĆ
- SPOCZNIJ
- bezpośrednio przed komunią po sygnale dzwonka,
- przed słowami kapłana „Oto Baranek Boży...”
- kiedy wierni wypowiadają „... a będzie uzdrowiona dusza moja”.
- na sygnał dzwonka,

5. 

- BACZNOŚĆ
- SPOCZNIJ
- przed błogosławieństwem po słowach „a teraz udzielę błogosławieństwa”.
- wykonuje się po słowach „idźcie ofiara spełniona”.

6. 

- SYGNAŁ  STRAŻY POŻARNYCH
- SPOCZNIJ
- gdy w mszy św. uczestniczy poczet  (poczty) sztandarowy(e), po słowach „Idźcie w pokoju Chrystusa”.
- po wyjściu pocztów sztandarowych.

Opracowano na podstawie:
- Artykułu p. Czesława Kosiby „Stać, czy klękać… ?”
- Załącznika nr 1  do Ceremoniału OSP „Szczegółowe zasady udziału i zachowania w uroczystościach patriotyczno-religijnych”