Odznaczenie

Jednostka odznaczona w 2000 roku Złotym Znakiem Związku OSP RP


Nawigacja
Strona główna
Artykuły
Historia OSP
Zarząd
Sprzęt
Sztandar jednostki
Strażackie życiorysy
Regulamin OSP
Patron Strażaków
Kategorie news'ów
Statystyki wyjazdów

Galerie
Galeria zdjęć
Wynajem Sali
Nowy samochód
Filmy

Inne
Linki
Kontakt
FAQ
Szukaj

Losowa Fotka
Ankieta
Brak przeprowadzanych ankiet.
Aktualnie online
Gości online: 2

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 51
Najnowszy użytkownik: endriu
Rotator Bannerów
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
2. ZARYS DZIAŁALNOŚCI OSP OD 2009 ROKU

Dh Franciszek Waloszczyk zakończył 1-szą część zarysu historycznego i działalności OSP Czechowice informacją o planowanej, w 2010 roku, uroczystości jubileuszowej 110-lecia OSP Czechowice. Nim jednak doczekano organizacji uroczystości jubileuszowej, strażacy musieli sporo jeszcze się napracować. W połowie maja 2009 roku i pod koniec czerwca 2010 roku, miasto nasze nawiedziły długotrwałe opady deszczu i nawałnice z obfitymi ulewami, w wyniku czego znaczna część miasta – fabryki, szkoły, sklepy, domy i ulice znalazły się pod wodą. Wg doniesień meteorologów na miasto spadło 30 l wody na metr kwadratowy. Strażacy i służby techniczne, bez wytchnienia pracowali dzień i noc, ratując, w dniach od 17 maja do 16 czerwca w 2009 roku i od 24 czerwca do 30 czerwca w 2010 roku, co się dało. Strażacy ochotnicy kolejny raz pokazali swój profesjonalizm i dowiedli, że wypełnianie strażackiej powinności wobec drugiego człowieka jest nadrzędnym i najważniejszym celem ich działalności w każdych warunkach, nawet z narażeniem własnego życia. Dlatego też po zakończonych akcjach powodziowych były odznaczenia oraz słowa najwyższego uznania i podziękowania, które dotarły do naszej jednostki OSP począwszy od władz samorządowych, związkowych, pożarniczych, do najwyższych władz państwowych z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Premierem Rządu RP.

   Powódź w 2009 r.   Powódź w 2009 r.
                                                     Klęska powodzi

Trudny rok 2009 kończy się dla naszej jednostki OSP przyjemnym akcentem. Trzech zasłużonych organizatorów i działaczy OSP Czechowice, nieżyjący już dh.: Antoni Bieroński - wieloletni prezes OSP i Julian Polak - wieloletni Komendant ZSP Rafinerii Nafty i Członek Honorowy OSP oraz działający nadal dh Franciszek Waloszczyk - jedna z najbardziej znanych i zasłużonych postaci ochotniczego pożarnictwa w Czechowicach-Dziedzicach zostali wpisani do „Księgi Zasłużonych dla Ochotniczego Pożarnictwa Powiatu Bielskiego”. Wypisy z Księgi zostały wręczone na uroczystości podsumowującej roczne zmagania ochotników powiatu bielskiego w Szczyrku, w grudniu 2009 roku.

               BierońskiAntoni          Polak Julian          Waloszczyk Franciszek
               dh Antoni Bieroński            dh Julian Polak         dh Franciszek Waloszczyk

Walne Zebranie 2010 roku, które odbyło się 27 lutego w Strażnicy OSP przy ul. Barlickiego udzieliło Zarządowi OSP absolutorium za okres sprawozdawczy, przyjęło plan pracy i plan finansowy na kolejny rok działalności oraz nadało godność „Członka Honorowego OSP Czechowice” księdzu kan. Karolowi Psurkowi, proboszczowi parafii pw. NMP Królowej Polski w Czechowicach-Dziedzicach (Lesisko) za długoletnią posługę kapłańską dla strażaków naszej jednostki, przychylność oraz wielkie zaangażowanie we wspieraniu i akceptacji ochotniczej służby strażackiej.
W 2009 roku Jednostka OSP Czechowice wyjeżdżała do zdarzeń 103 razy w tym:
-  pożary                           - 33 razy
-  miejscowe zagrożenia     - 69 razy
-  alarmy fałszywe             -  1 raz

Uroczystość jubileuszowa 110-lecia działalności OSP Czechowice, zorganizowana została 11 września 2010 roku w obiektach strażnicy przy ul. Barlickiego. Uroczystość rozpoczęto zgrupowaniem pododdziałów na placu przed strażnicą i przemarszem ulicami miasta do kościoła pw. NMP Królowej Polski w Czechowicach-Dziedzicach (Lesisko), gdzie uroczystą, koncelebrowaną mszę św. w intencji strażaków odprawili ks. dziekan dekanatu czechowickiego i ks. proboszcz parafii na Lesisku. W czasie powrotu z kościoła złożono wiązankę kwiatów przed obeliskiem poległych w czasie tragicznego pożaru Rafinerii Nafty w 1971 roku. Część oficjalna uroczystości odbyła się na poligonie pożarniczym przy ul. Barlickiego, a zaproszenie na nią przyjęli przedstawiciele powiatowych i lokalnych władz samorządowych z Wicestarostą Bielskim, Burmistrzem Czechowic-Dziedzic i Przewodniczącym Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach oraz przedstawiciele krajowych, powiatowych i gminnych władz związkowych z wiceprezesem Zarządu Głównego Związku OSP RP i prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Bielsku-Białej, jak również władz pożarniczych z zastępcą Komendanta Miejskiego PSP w Bielsku-Białej. W trakcie uroczystości zasłużeni strażacy otrzymali odznaczenia korporacyjne, a szczególnie wyróżniający się uczestnicy akcji powodziowej listy pochwalne od Premiera Rządu RP.
Nie dane było zrealizować planowanego oddania do użytku dobudowywanej części strażnicy, w związku z przejęciem inwestycji przez Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach, co wymagało uregulowania praw własnościowych, procedur urzędowych i przetargowych, jak również przeprojektowania obiektu pod katem funkcjonowania w nim Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP.

                           Jubileusz 110-lecia
                                          Uroczystość jubileuszowa 110-lecia

>>>>Więcej zdjęć z uroczystości<<<

Rok 2011 to rok kampanii sprawozdawczo-wyborczej we wszystkich strukturach związku. W marcu tego roku jednostka OSP Czechowice zorganizowała swoje Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze, na którym podsumowała działalność w kadencji 2006 – 2011, przyjęła plan działalności i plan finansowy na kolejny rok oraz dokonała wyboru nowego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej na lata 2011 – 2016. Zebranie wysoko oceniło działalność ustępującego zarządu, udzielając mu absolutorium i wybrało:
Z niewielkimi zmianami nowy Zarząd OSP w składzie:
1.   dh Stefan Kozłowski - prezes
2.   dh Dariusz Brandys - naczelnik
3.   dh Bronisław Kwiczała - wiceprezes
4.   dh Henryk Machej - wiceprezes
5.   dh Łukasz Dolecki - sekretarz
6.   dh Wiesława Przemyk - skarbnik
7.   dh Krzysztof Rachwał - zastępca naczelnika
8.   dh Leszek Zięba - kronikarz
9.   dh Przemysław Micor - członek zarządu
10. dh Rafał Stanoch - dowódca oddziału I
11. dh Piotr Micor - dowódca oddziału II
Komisję Rewizyjną w składzie:
1.   dh Zbigniew Waloszczyk - przewodniczący
2.   dh Krzysztof Szary - sekretarz
3.   dh Bogusław Granda - członek
Na wniosek Zarządu OSP Walne Zebranie nadało godność „Naczelnika Honorowego OSP Czechowice” dh. Józefowi Zolichowi, w uznaniu za szczególne zasługi w długoletniej działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz pełnienie funkcji Naczelnika OSP Czechowice i zastępcy Komendanta Gminnego OSP w Czechowicach-Dziedzicach oraz godność „Członka Honorowego OSP Czechowice” panu Jackowi Żurkowi, w uznaniu za wspieranie i zaangażowanie organizacyjne w działalności OSP Czechowice.
Walne zebranie zobowiązało nowy Zarząd o poczynienie starań zakupu nowego samochodu gaśniczego na wyposażenie oddziału I.
Aktualnie wyposażenie  jednostki OSP Czechowice:
Oddział I:
-  Strażnica murowana, 2 boksy garażowe w rozbudowie     1974 rok
-  Samochód cysterna Jelcz 325 GCBM-7.5/8                      1983 rok
-  Samochód gaśniczy Star 266 GBA-2.5/16                        2000 rok
Oddział II:
-  Dom Strażaka murowany, 3 boksy garażowe                  1983 rok
-  Samochód gaśniczy Star 650 GBA-2.1/25                       1997 rok
-  Samochód gaśniczy Ford Tranzit GLM-02                         2007 rok
-  Samochód operacyjny Polonez                                       1997 rok
Na dzień Walnego Zebrana jednostka liczy ogółem 95 członków, w tym członków czynnych - 66, członków honorowych - 18, członków MDP - 11.
W 2010 roku Jednostka OSP Czechowice wyjeżdżała do zdarzeń 124 razy w tym:
-  pożary                          - 39 razy
-  miejscowe zagrożenia    - 80 razy
-  alarmy fałszywe             -  1 raz
-  inne wyjazdy                 -  4 razy
Rok 2011 to również rok wielkiego smutku i żałoby w OSP Czechowice. W kwietniu, niespodziewanie na „wieczną wartę” odchodzi człowiek, jak mówią niektórzy „legenda czechowickiego ochotniczego pożarnictwa”, dh senior Franciszek Waloszczyk, wieloletni naczelnik straży, naczelnik rejonu i komendant gminny, prezes  i Honorowy Prezes OSP Czechowice, legitymujący się 71-letnim stażem w ochotniczej służbie pożarniczej. Pogrzeb dh. Franciszka Waloszczyka , organizowany przez OSP Czechowice, odbył się 26 kwietnia 2011 roku. Mszę św. żałobną, w kościele parafialnym NMP Królowej Polski w Czechowicach-Dziedzicach, odprawił ks. proboszcz Karol Psurek, a orszak żałobny z udziałem przedstawicieli lokalnych władz samorządowych, gminnych i powiatowych władz związkowych, powiatowych władz pożarniczych oraz licznych delegacji zaprzyjaźnionych sąsiednich i dalszych jednostek OSP z pocztami sztandarowymi przeszedł ulicami miasta, obok strażnicy OSP przy ul. Barlickiego, na nowy cmentarz miejski w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Kopernika, gdzie spoczęła trumna z ciałem dh. Franciszka.

                           Pogrzeb dh. Franciszka Waloszczyka
                                         Pogrzeb dh. Franciszka Waloszczyka

W roku tym na „wieczną wartę” odeszli również Członkowie Honorowi OSP Czechowice, dh.: Józef Kopeć i Jan Szary.
Waloszczyk Paweł-bojowyW 2011 roku kolejny nieżyjący już, ale zasłużony działacz i organizator czechowickiej Ochotniczej Straży Pożarnej dh Paweł Waloszczyk, ojciec zmarłego niedawno dh. Franciszka Waloszczyka zostaje wpisany do „Księgi Zasłużonych dla Ochotniczego Pożarnictwa Powiatu Bielskiego”. Wypis z Księgi dla dh. Pawła Waloszczyka zostaje wręczony jego wnukowi w czasie powiatowych uroczystości „Dnia Strażaka” w obiektach Komendy Miejskiej PSP w Bielsku-Białej, w maju 2011 roku. Również na tej uroczystości kronikarze OSP Czechowice odbierają akt nominacji do tytułu „Strażaka Roku 2010 Powiatu Bielskiego” dla zespołu autorskiego za opracowanie i wydanie książki „110 lat Społecznej Działalności Ochotniczej Straży Pożarnej Czechowice w Czechowicach-Dziedzicach 1900-2010”.

 
16 kwietnia 2011 roku 6. delegatów OSP Czechowice wybranych na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym 19.03.2011 roku, dh.: Marian Błachut, Dariusz Brandys, Stefan Kozłowski, Wiesława Przemyk, Rafał Stanoch i Zbigniew Waloszczyk uczestniczyli w obradach X Miejsko-Gminnego Zjazdu Związku OSP RP w Czechowicach-Dziedzicach, który obradował w Strażnicy OSP Dziedzice. Zjazd wybrał nowy Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego, jego władze oraz Miejsko-Gminną Komisję Rewizyjną. Z OSP Czechowice w skład Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Czechowicach-Dziedzicach weszli dh.: Marian Błachut, Stefan Kozłowski, Wiesława Przemyk i Leszek Zięba, z których Marian Błachut został prezesem, Stefan Kozłowski wiceprezesem, a Wiesława Przemyk sekretarzem Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego. Dh Zbigniew Waloszczyk został wybrany przewodniczącym Miejsko-Gminnej Komisji Rewizyjnej ZOSP RP w Czechowicach-Dziedzicach. Zjazd wybrał również delegatów i przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Bielsku-Białej, a wśród nich z OSP Czechowice dh.: Mariana Błachuta i Stefana Kozłowskiego jako przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego, którego III Zjazd Powiatowy obradujący 3.XII. 2011 roku w Strażnicy OSP Ligota w sołectwie Ligota wybrał dh. Stefana Kozłowskiego na Członka Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bielsku-Białej na kadencję 2011 – 2016 roku.

Pierwsze miesiące 2012 roku, to jak co roku to w jednostkach OSP, okres Walnych Zebrań sprawozdawczych. OSP Czechowice swoje Walne Zebranie zorganizowało 10 marca 2012 roku w Strażnicy przy ul. Barlickiego, dokonując pozytywnego podsumowania pierwszego roku działalności w nowej kadencji, udzielając Zarządowi jednomyślnego absolutorium za okres sprawozdawczy. Zebranie przyjęło również plan pracy oraz plan działalności finansowej na 2012 rok.
Na wniosek Zarządu OSP Czechowice Zebranie to nadało godność „Członka Honorowego OSP Czechowice” Sekretarzowi Miasta panu Markowi Gaździe, przewodniczącemu komitetu organizacyjnego obchodów jubileuszu 110-lecia działalności OSP Czechowice w 2010 roku oraz za wsparcie i aktywnie włączanie się w działania organizacyjne naszej jednostki.
W okresie roku 2011  jednostka OSP Czechowice uzupełniła wyposażenie o dalszy sprzęt ratowniczy:
-  Ponton z silnikiem
-  Pompa przeciwpowodziowa LWT-250 na przyczepie

>>>Zobacz aktualne wyposażenie OSP Czechowice<<<

Na dzień Walnego Zebrana jednostka liczy ogółem 93 członków, w tym członków czynnych - 69, członków honorowych - 17, członków MDP - 7.
W 2011 roku Jednostka OSP Czechowice wyjeżdżała do zdarzeń 69 razy w tym:
-  pożary                           - 27 razy
-  miejscowe zagrożenia     - 34 razy
-  alarmy fałszywe             -   3 razy
-  inne wyjazdy                  -   5 razy
Nietypowym wydarzeniem, jak na Walne Zebranie członków OSP, okazało się wezwanie alarmowe jednostki OSP Czechowice do gaszenia pożaru na terenie naszego miasta. Po usłyszeniu, w trakcie posiłku po zebraniu, syreny alarmowej, będący na miejscu druhowie natychmiast przebrali się w ubrania bojowe i w sile 1 sekcji, w kilka minut po pierwszym sygnale syreny wyjechali z garażu na miejsce zdarzenia.

W czerwcu 2012 roku jednostka OSP Czechowice została zaproszona przez organizatora - OSP Chybie do udziału w ćwiczeniach zgrywających jednostek OSP z trzech graniczących ze sobą powiatów: cieszyńskiego, pszczyńskiego i bielskiego.  W ćwiczeniach, polegających na akcji ratowniczej zaaranżowanego pożaru po wybuchu gazu na pierwszym piętrze pomieszczeń biurowych budynku produkcyjno-biurowego byłej cukrowni w Chybiu, udział wzięły jednostki OSP z Chybia, Zarzecza-Frelichowa, Goczałkowic i Czechowic oraz Grupa Ratownictwa PCK z Czechowic-Dziedzic. Po sprawnym przebiegu ćwiczeń był czas na wspólne spotkania, wymianę doświadczeń i zapoznanie ze sprzętem sąsiednich jednostek OSP.

                        Ćwiczenia zgrywajace w ChybiuSekcja OSP Czechowice

Z dniem 1 sierpnia 2012 roku Zarząd OSP powierzył pełnienie obowiązków naczelnika OSP Czechowice dh. Pawłowi Wróblowi.

W związku z uzupełnieniem wymaganego szkolenia operacyjnego i otrzymaniem niezbędnych uprawnień regulaminowych, Zarząd OSP Czechowice przywrócił i ponownie powierzył, z dniem 4 grudnia 2012 roku, pełnienie funkcji Naczelnika OSP Czechowice, wybranemu na Walnym Zebraniu OSP, dh. Dariuszowi Brandysowi.

Realizując wniosek Walnego Zebrania OSP Czechowice z dnia 27 lutego 2010 roku, Zarząd OSP podejmując nieustające działania doprowadził do uzyskania, w 2012 roku, potrzebnych środków finansowych na zakup nowego samochodu bojowego. W dniu 24 listopada 2012 roku delegacja OSP Czechowice odebrała z Przedsiębiorstwa Specjalistycznego BOCAR w Korwinowie k/Częstochowy nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes Benz Atego 1629 AF GCBA-4.5/32/4, który w standardowej wersji wyposażenia przywieziono do strażnicy OSP Czechowice przy ul. Barlickiego. Po uzupełnieniu niezbędnego wyposażenia w specjalistyczny sprzęt ratowniczo-gaśniczy, samochód w dniu 16 stycznia 2013 roku został zgłoszony na podział bojowy. Znajduje się on obecnie na wyposażeniu Oddziału I jednostki OSP Czechowice przy ul. Barlickiego. Jednocześnie z podziału bojowego Oddziału I OSP Czechowice wycofano średni samochód pożarniczy Star 266 GBA-2.5/16, który został przeznaczony do sprzedaży w drodze przetargu publicznego.

Mercedes Atego GCBA-4.5/32/4Samochód Mercedes Benz Atego 1629 AF GCBA-4.5/32/4 

>>>droga samochodu z linii montażowej do OSP Czechowice<<<

11 lutego 2013 roku to ważna data w działalności Ochotniczej Straży Pożarnej Czechowice w Czechowicach-Dziedzicach. W dniu tym nastąpiło oficjalne zamknięcie etapu, rozpoczętej w 2006 roku, rozbudowy strażnicy OSP Czechowice przy ul. Barlickiego. W obecności wielu zacnych gości, m.in.: z-cy Komendanta Głównego PSP-nadbryg. Janusza Skulicha, Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Katowicach-nadbryg. Marka Rączki i w-ce Wojewody Śląskiego-Piotra Spyry oraz strażaków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej, Ochotniczej Straży Pożarnej Czechowice w Czechowicach-Dziedzicach oraz przedstawicieli sąsiednich jednostek terenowych OSP z terenu gminy Czechowice-Dziedzice, zorganizowana została uroczystość otwarcia i przekazania do użytku nowo dobudowanej części strażnicy, przeznaczonej dla funkcjonowania Zamiejscowego Posterunku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej. W trakcie uroczystości nastąpiło również wręczenie okolicznościowych wyróżnień, jako wyrazu podziękowania za wkład i zaangażowanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa miasta i gminy Czechowice-Dziedzice, które m.in. otrzymali też druhowie OSP Czechowice: Marian Błachut, Stefan Kozłowski oraz ks. kan. Karol Psurek. Wręczone zostały także okolicznościowe wyróżnienia przedstawicielom władz pożarniczych i samorządowych za wspieranie działań na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa pożarowego powiatu bielskiego oraz przedstawicielom miejscowych zakładów pracy za pomoc w wyposażeniu nowej siedziby Posterunku PSP.

 

Otwarcie Strażnicy_luty 2013 r.

Uroczystość otwarcia nowej części strażnicy OSP Czechowice przy ul. Barlickiego

 

Pierwszy kwartał danego roku, to jak co roku, to w jednostkach OSP okres walnych zebrań sprawozdawczych. OSP Czechowice swoje Walne Zebranie Sprawozdawcze zorganizowało w sobotę 23 lutego 2013 roku w Strażnicy przy ul. Barlickiego, dokonując pozytywnego podsumowania działalności w 2012 roku, udzielając Zarządowi jednomyślnego absolutorium za okres sprawozdawczy. Zebranie przyjęło również plan pracy oraz plan finansowy na 2013 rok.
W roku 2012 zakończono rozbudowę strażnicy Oddziału I przy ul. Barlickiego o część przeznaczoną dla funkcjonowania Zamiejscowego Posterunku JRG nr 2 Komendy Miejskiej PSP w Bielsku-Białej. Opuszczone, przez strażaków zawodowych, pomieszczenia w istniejącej części strażnicy przeznaczono dla czechowickiej Grupy Ratownictwa PCK.
W okresie 2012 roku jednostka OSP Czechowice pozyskała nowy  sprzęt ratowniczy:
- Ciężki samochód bojowy Mercedes Benz Atego 1629
- Wentylator oddymiający

Aktualne wyposażenie  jednostki OSP Czechowice:

Oddział I:
- Strażnica murowana,       3 boksy garażowe-dla OSP                                 1974 rok
                                        1 boks garażowy-dla PSP                                   2013 rok
- Samochód cysterna Jelcz 325 GCBM-7.5/8                                                1983 rok
- Samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes Benz Atego 1629 GCBA-4.5/32     2012 rok

- Ponton z silnikiem                                                                                    2011 rok

Oddział II:
- Dom Strażaka murowany, 3 boksy garażowe                                             1983 rok
- Samochód gaśniczy Star 650 GBA-2.1/25                                                  1997 rok
- Samochód gaśniczy Ford GLM-02                                                               2007 rok
- Samochód operacyjny Polonez                                                                  1997 rok

- Pompa przeciwpowodziowa LWT-250 na przyczepie                                      2011 rok
Na dzień Walnego Zebrana jednostka liczy ogółem 99 członków, w tym członków czynnych - 72, członków honorowych - 17, członków MDP - 10.
W 2012 roku Jednostka OSP Czechowice wyjeżdżała do zdarzeń 81 razy w tym:
- pożary                           - 51 razy
- miejscowe zagrożenia     - 22 razy
- alarmy fałszywe             -   3 razy
- inne wyjazdy                  -   5 razy

Rozpoczął się kolejny rok działalności jednostki i jest to czas na podsumowanie dokonań w 2013 roku oraz wytyczenie celów na nowy 2014 rok. Walne Zebranie Sprawozdawcze w OSP Czechowice zorganizowano w sobotę 15 lutego 2014 roku w Strażnicy przy ul. Barlickiego. Zebranie pozytywnie oceniło działalność Zarządu OSP w 2013 roku, udzielając mu jednomyślnego absolutorium za okres sprawozdawczy. Przyjęło również plan pracy oraz plan finansowy na 2014 rok.
W tegorocznym Walnym Zebraniu, na zaproszenie Zarządu OSP Czechowice, wzięła udział delegacja czeskich strażaków ze Sboru Dobrovolnych Hasicu Dolni Listna (odpowiednik Ochotniczej Straży Pożarnej w Lesznej Dolnej) z Prezesem Kazimierzem Lipką.
W styczniu 2013 roku odszedł z szeregów OSP Czechowice na „wieczną wartę” Członek Honorowy OSP dh Bronisław Mendrok.
W okresie 2013 roku jednostka OSP Czechowice pozyskała nowy sprzęt ratowniczy:
-  Przyczepa do transportu motopompy i środków gaśniczych
-  Średni zestaw do ratownictwa technicznego LUCAS
-  Samochód gospodarczy Lanos
Aktualne podstawowe wyposażenie jednostki OSP Czechowice:
Oddział I:                                                                               rok:  produkcji/przekazania
-  Strażnica murowana,       3 boksy garażowe-dla OSP                                    1974
                                         1 boks garażowy-dla PSP                                      2013
-  Samochód cysterna Jelcz 325 GCBM-7.5/8                                           1983/1984
-  Samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes Benz Atego 1629 GCBA-4.5/32  2012/2012
-  Przyczepa do transportu motopompy i środków gaśniczych                            2013
-  Średni zestaw do ratownictwa technicznego LUCAS                               2013/2013
-  Samochód gospodarczy Polonez                                                          1997/2007
Oddział II:
-  Dom Strażaka murowany, 3 boksy garażowe                                                1983
-  Samochód gaśniczy Star 650 GBA-2.1/25                                             1997/2007
-  Samochód gaśniczy Ford Tranzit GLM-02                                               2007/2007
-  Pompa przeciwpowodziowa LWT-250 na przyczepie                                         2011
-  Ponton z silnikiem                                                                                        2011
-  Samochód gospodarczy Lanos                                                              2000/2013
Na dzień Walnego Zebrana jednostka liczy ogółem 96 członków, w tym członków czynnych - 62, członków honorowych - 16, członków MDP - 18 (8-powyżej 16 lat i 10-do 16 lat).
W 2013 roku Jednostka OSP Czechowice wyjeżdżała do zdarzeń 102 razy w tym:
-  pożary                           - 33 razy
-  miejscowe zagrożenia     - 67 razy
-  alarmy fałszywe              -  2 razy

Walne Zebranie Sprawozdawcze podsumowujące działalność OSP Czechowice w 2014 roku zorganizowano w sobotę 14 marca 2015 roku w Strażnicy przy ul. Barlickiego. Zebranie udzieliło Zarządowi OSP jednomyślnego absolutorium za okres sprawozdawczy i przyjęło plan pracy oraz plan finansowy na 2015 rok. W Walnym Zebraniu, na zaproszenie Zarządu OSP Czechowice, uczestniczyła delegacja czeskich strażaków ze Sboru Dobrovolnych Hasicu Dolni Listna z Prezesem Kazimierzem Lipką. W listopadzie 2014 roku odszedł z szeregów OSP Czechowice na „wieczną wartę” Członek Honorowy OSP dh Edward Lewandowski.
W 2014 roku Jednostka OSP Czechowice wyjeżdżała do zdarzeń 101 razy w tym:
- pożary                            - 31 razy
- miejscowe zagrożenia      - 68 razy
- alarmy fałszywe              -   2 razy
Aktualne podstawowe wyposażenie  jednostki OSP Czechowice:
Oddział I:                                                                               rok:  produkcji/przekazania
- Strażnica murowana,        3 boksy garażowe-dla OSP                                     1974
                                         1 boks garażowy-dla PSP                                       2013
- Samochód cysterna Jelcz 325 GCBM-7.5/8                                             1983/1984
- Samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes Benz Atego 1629 GCBA-4.5/32    2012/2012
- Przyczepa na motopompę i sprzęt gaśniczy                                                     2013
- Zestaw ratownictwa technicznego LUCAS-średni                                      2013/2013
- Samochód gospodarczy Polonez Caro 1500                                             1997/2007
Oddział II:
- Dom Strażaka murowany, 3 boksy garażowe                                                   1983
- Samochód gaśniczy Star 650 GBA-2.1/25                                                1997/2007
- Samochód gaśniczy Ford Tranzit GLM-02                                                  2007/2007
- Pompa przeciwpowodziowa LWT-250                                                        2011/2011
- Ponton z silnikiem na przyczepie                                                             2011/2011
- Samochód gospodarczy Lanos                                                                2000/2013
Na dzień Walnego Zebrana jednostka liczy ogółem 101 członków, w tym członków czynnych - 67, członków honorowych - 15, członków MDP - 19 (6-powyżej 16 lat i 13-do 16 lat).

Rok 2016 to rok kampanii sprawozdawczo-wyborczej we wszystkich strukturach związku. 19 marca tego roku jednostka OSP Czechowice zorganizowała swoje Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze, na którym podsumowała działalność w kadencji 2011 – 2016, przyjęła plan działalności i plan finansowy na 2016 rok oraz dokonała wyboru nowego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej na lata 2016 – 2021. Zebranie udzieliło absolutorium ustępującemu zarządowi i wybrało:
Z niewielkimi zmianami nowy Zarząd OSP w składzie:
1.   dh Stefan Kozłowski - prezes
2.   dh Dariusz Brandys - naczelnik
3.   dh Bronisław Kwiczała - wiceprezes
4.   dh Czesław Maciaszek - sekretarz
5.   dh Wiesława Przemyk - skarbnik
6.   dh Łukasz Dolecki - gospodarz
7.   dh Mariusz Zuber - kronikarz
8.   dh Michał Szylder - opiekun MDP
9.   dh Marcin Grądzki - członek zarządu ds. informatyki
10. dh Wiesław Wizner - członek zarządu
11. dh Józef Zolich - członek zarządu
Dowódcy oddziałów:
12. dh Rafał Stanoch - dowódca oddziału I
13. dh Dariusz Srokol - dowódca oddziału II
Komisję Rewizyjną w składzie:
1.   dh Zbigniew Waloszczyk – przewodniczący
2.   dh Bogusław Granda - sekretarz
3.   dh Krzysztof Rachwał- członek
Walne Zebranie wybrało również 2. przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego  ZOSP RP w Czechowicach-Dziedzicach: Mariana Błachuta i Stefana Kozłowskiego oraz 4. delegatów  na XI Zjazd Gminny: Czesława Maciaszka, Wiesławę Przemyk, Zbigniewa Waloszczyka i Mariusza Zubra. W Zebraniu, na zaproszenie Zarządu OSP Czechowice, uczestniczyła delegacja czeskich strażaków ze Sboru Dobrovolnych Hasicu Dolni Listna z Prezesem Kazimierzem Lipką. Na wniosek Zarządu OSP Czechowice Walne Zebranie nadało godność „Członka Honorowego OSP Czechowice” dh. Henrykowi Machejowi, długoletniemu aktywnemu członkowi OSP Czechowice, wiceprezesowi jej zarządu 3-ch kadencji. W roku 2015 na „wieczną wartę” odeszli też Członkowie Honorowi OSP Czechowice, dh.: Emil Jano i Bogusław Zejc. Już w 2016 roku, ale jeszcze przed Walnym Zebraniem Sprawozdawczo-Wyborczym odeszli z szeregów OSP Czechowice na „wieczna wartę” dh.: w styczniu niepisany kapelan, Członek Honorowy i duchowy naszej jednostki ks. kan. Karol Psurek emerytowany długoletni proboszcz parafii pw. NMP Królowej Polski w Czechowicach-Dziedzicach oraz w marcu Członek Honorowy Alojzy Biernot.
W okresie 2015 roku jednostka OSP Czechowice pozyskała nowy  sprzęt ratowniczy:
-  Średni zestaw do ratownictwa technicznego HOLMATRO SR 20PC2
W 2015 roku Jednostka OSP Czechowice wyjeżdżała do zdarzeń 82 razy w tym:
- pożary                            - 18 razy
- miejscowe zagrożenia      - 62 razy
- alarmy fałszywe              -   2 razy
Aktualne podstawowe wyposażenie  jednostki OSP Czechowice:
Oddział I:                                                                               rok:  produkcji/przekazania
- Strażnica murowana,        3 boksy garażowe-dla OSP                                    1974
                                         1 boks garażowy-dla PSP                                      2013
- Samochód cysterna Jelcz 325 GCBM-7.5/8                                            1983/1984
- Samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes Benz Atego 1629 GCBA-4.5/32  2012/2012
- Przyczepa na motopompę i sprzęt gaśniczy                                                   2013
- Zestaw ratownictwa technicznego LUCAS-średni                                    2013/2013
- Samochód gospodarczy Polonez Caro 1500                                           1997/2007
Oddział II:
- Dom Strażaka murowany, 3 boksy garażowe                                                 1983
- Samochód gaśniczy Star 650 GBA-2.1/25                                              1997/2007
- Samochód gaśniczy Ford Tranzit GLM-02                                               2007/2007
- Pompa przeciwpowodziowa LWT-250                                                      2011/2011
- Ponton z silnikiem na przyczepie                                                           2011/2011
- Zestaw ratownictwa technicznego HOLMATRO SR 20PC2-średni                2015/2015
- Samochód gospodarczy Lanos                                                              2000/2013
Na dzień Walnego Zebrana jednostka liczy ogółem 96 członków, w tym członków czynnych - 65, członków honorowych - 11, członków MDP - 20 (6-powyżej 16 lat i 14-do 16 lat).

15 maja 2016 roku 6. delegatów OSP Czechowice wybranych na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym 19.03.2016 roku, dh.: Marian Błachut, Stefan Kozłowski, Czesław Maciaszek, Wiesława Przemyk, Zbigniew Waloszczyk i Dariusz Zuber uczestniczyli w obradach XI Miejsko-Gminnego Zjazdu Związku OSP RP w Czechowicach-Dziedzicach, który obradował w Strażnicy OSP Bronów w sołectwie Bronów. Zjazd wybrał nowy Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego, jego władze oraz Miejsko-Gminną Komisję Rewizyjną. Z OSP Czechowice w skład Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Czechowicach-Dziedzicach weszli dh.: Marian Błachut - Członek Honorowy OSP, Stefan Kozłowski - Prezes OSP i Wiesława Przemyk - Skarbnik OSP, z których ponownie Marian Błachut został prezesem, Stefan Kozłowski wiceprezesem, a Wiesława Przemyk sekretarzem Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego. Również dh Zbigniew Waloszczyk - Przewodnczacy Komisji Rewizyjnej OSP został ponownie wybrany przewodniczącym Miejsko-Gminnej Komisji Rewizyjnej ZOSP RP w Czechowicach-Dziedzicach. Zjazd wybrał także delegatów i przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Bielsku-Białej, a wśród nich z OSP Czechowice dh.: Mariana Błachuta, Stefana Kozłowskiego i Zbigniewa Waloszczyka jako przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego, którego IV Zjazd Powiatowy obradujący 3 grudnia 2016 roku w Strażnicy OSP Bystra w Bystrej Śląskiej zatwierdził ich w skład Zarządu Oddziału Powiatowego oraz wybrał dh. Zbigniewa Waloszczyka na Członka Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego i przewodniczącego Powiatowej Komisji Historycznej Związku OSP RP w Bielsku-Białej na kadencję 2016 – 2021 roku.
Poniżej członkowie OSP Czechowice wybrani Członkami Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Bielsku-Białej na kadencję w latach 2016 – 2021.

   Marian Błachut            Stefan Kozłowski             Zbigniew Waloszczyk

       dh Marian Błachut                dh Stefan Kozłowski             dh Zbigniew Waloszczyk
  Burmistrz Czechowic-Dz.    Wiceprezes Zarządu Oddziału  Przewodniczący Miejsko-Gminnej
 Prezes Zarządu Oddziału      Miejsko-Gminnego ZOSP RP      Komisji Rewizyjnej ZOSP RP
Miejsko-Gminnego ZOSP RP   w Czechowicach-Dziedzicach     w Czechowicach-Dziedzicach
w Czechowicach-Dziedzicach

11 lutego 2017 roku to zapewne data, która przejdzie do historii czechowickiego ochotniczego pożarnictwa, a sądzę, że i do historii naszej gminy.  92 lata po założeniu ostatniej na terenie gminy Czechowice-Dziedzice OSP Bronów, na zebraniu założycielskim w Domu Strażaka przy ulicy Zamkowej w Czechowicach-Dziedzicach powstaje, na bazie osobowej i sprzętowej OSP Czechowice Oddziału II, nowa jednostka w Czechowicach-Dziedzicach - OSP Lipowiec, która rozpocznie oficjalną działalność po otrzymaniu dokumentów rejestracji w Krajowym Rejestrze sądowym. 21 członków założycieli: Marcin Bielas, Tomasz Caputa, Piotr Fołta, Michał Jachowicz, Jarosław Kalika, Łukasz Kłaptocz, Bronisław Kwiczała, Adrian Ligocki, Czesław Maciaszek, Artur Mazur, Krzysztof Rachwał, Dariusz Ruszek, Andrzej Spólnik, Dariusz Srokol, Marcin Stasicki, Jacek Szary, Karol Szary, Paweł Wróbel, Józef Zolich, Dariusz Zuber i Mariusz Zuber podjęło uchwałę o założeniu stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej i wybrało 9. osobowy Zarząd OSP oraz 3. osobową Komisję Rewizyjną OSP w składzie:
Zarząd OSP Lipowiec
1.  Paweł Wróbel  - prezes
2.  Dariusz Srokol  - I wiceprezes - naczelnik
3.  Krzysztof Rachwał  - II wiceprezes
4.  Jacek Szary - sekretarz
5.  Dariusz Zuber - skarbnik
6.  Łukasz Kłaptocz - zastępca naczelnika
7.  Bronisław Kwiczała - członek zarządu
8.  Mariusz Zuber - członek zarządu
9.  Andrzej Spólnik - członek zarządu
Komisja Rewizyjna OSP Lipowiec
1.  Dariusz Rusek - przewodniczący
2.  Marcin Stasicki - członek
3.  Artur Mazur - członek
Od soboty 11 lutego 2017 roku rozpoczęte zostały nowe karty historii samodzielnej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Lipowiec w Czechowicach-Dziedzicach.

Również historyczne można nazwać Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Czechowice, które obradowało 4 marca 2017 roku w Strażnicy przy ulicy Barlickiego. Zebranie historyczne, ponieważ po raz ostatni członkowie OSP Czechowice obradowali wspólnie jako jednostka dwuoddziałowa z Oddziałem I z siedzibą w Strażnicy przy ulicy Barlickiego oraz Oddziałem II z siedzibą w Domu Strażaka przy ulicy Zamkowej. Walne Zebranie dokonało podsumowania działalności OSP w roku 2016, przyjęło plan pracy i plan finansowy jednostki na 2017 rok oraz zatwierdziło zmiany organizacyjne i zmiany w składach Zarządu OSP i Komisji Rewizyjnej OSP. W związku z wyborem do władz nowo tworzonej jednostki OSP Lipowiec rezygnację z funkcji członków Zarządu OSP Czechowice złożyli druhowie Bronisław Kwiczała i Mariusz Zuber oraz rezygnację z funkcji członka Komisji Rewizyjnej OSP Czechowice złożył dh Krzysztof Rachwał. W związku ze złożoną rezygnacją dh. Stefana Kozłowskiego z funkcji Prezesa OSP Czechowice i dh. Józefa Zolicha z funkcji członka Zarządu OSP Czechowice, ZarząKrzysztof Szaryd OSP podjął uchwałę o powołaniu na członka Zarządu OSP Czechowice dh. Krzysztofa Szarego (na zdjeciu z lewej) z jednoczesnym powierzeniem mu funkcji Prezesa OSP Czechowice oraz w związku ze złożoną rezygnacją dh. Zbigniewa Waloszczyka z funkcji  Przewodniczącego i członka Komisji Rewizyjnej OSP Czechowice, funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej OSP Czechowice powierzono dh. Bogusławowi Grandzie, a w skład Komisji rewizyjnej OSP powołano dh. Leszka Ziębę. Do czasu otrzymania statusu prawnego nowo tworzonej jednostki OSP Lipowiec i ustalenia ostatecznego stanu osobowego jednostki OSP Czechowice Zarząd OSP Czechowice postanowił nie uzupełniać swojego składu oraz składu Komisji Rewizyjnej w miejsce rezygnujących członków nowo tworzonej jednostki OSP Lipowiec. Po dokonanych zmianach aktualny skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej OSP Czechowice przedstawia się następująco:
Zarząd OSP
1.   Krzysztof Szary - prezes
2.   Dariusz Brandys - naczelnik, I wiceprezes
3.   Czesław Maciaszek - sekretarz i opiekun MDP oddziału II
4.   Wiesława Przemyk - skarbnik
5.   Łukasz Dolecki - gospodarz Oddziału I
6.   Michał Szylder - opiekun MDP Oddziału I
7.   Marcin Grądzki - członek Zarządu d/s informatyki
8.   Stefan Kozłowski - członek zarządu
9.   Wiesław Wizner  - członek zarządu
      Dowódcy oddziałów:
10. Rafał Stanoch - dowódca Oddziału I
11. Dariusz Srokol - dowódca Oddziału II
Komisja Rewizyjna OSP
1.   Bogusław Granda - przewodniczący
2.   Leszek Zięba - członek
Tradycyjnie już można napisać w zebraniu, na zaproszenie Zarządu OSP Czechowice, uczestniczyła delegacja czeskich strażaków ze Sboru Dobrovolnych Hasicu Dolni Listna z Prezesem Kazimierzem Lipką.
W 2016 roku Jednostka OSP Czechowice wyjeżdżała do zdarzeń 55 razy w tym:
- pożary                            - 22 razy
- miejscowe zagrożenia      - 33 razy
- alarmy fałszywe               -   0 razy
Aktualne podstawowe wyposażenie  jednostki OSP Czechowice:
Oddział I:                                                                               rok:  produkcji/przekazania
- Strażnica murowana,        3 boksy garażowe-dla OSP                            1974
                                        1 boks garażowy-dla PSP                               2013
- Samochód cysterna Jelcz 325 GCBM-7.5/8                                            1983/1984
- Samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes Benz Atego 1629 GCBA-4.5/32  2012/2012
- Przyczepa na motopompę i sprzęt gaśniczy                                            2013
- Zestaw ratownictwa technicznego LUCAS-średni                                     2013/2013
- Samochód gospodarczy Polonez Caro 1500                                            1997/2007
Oddział II:
- Dom Strażaka murowany, 3 boksy garażowe                                          1983
- Samochód gaśniczy Star 650 GBA-2.1/25                                               1997/2007
- Samochód gaśniczy Ford Tranzit GLM-02                                                 2007/2007
- Pompa przeciwpowodziowa LWT-250                                                       2011/2011
- Ponton z silnikiem na przyczepie                                                            2011/2011
- Zestaw ratownictwa technicznego HOLMATRO SR 20PC2-średni                 2015/2015
- Samochód gospodarczy Lanos                                                                2000/2013
Na dzień Walnego Zebrana jednostka liczy ogółem 108 członków, w tym członków czynnych - 72, członków honorowych - 11, członków MDP - 25 (5-powyżej 16 lat i 20-do 16 lat).

Dalsza redakcja: dh Zbigniew Waloszczyk